Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ZNACZENIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYCH
STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
1.1. Historyczne źródła systemu ochrony praw człowieka
1.2. Instytucje ochrony praw człowieka
1.2.1. Prawo międzynarodowe
1.2.2. Procedury ochrony praw człowieka
1.3. Znaczenie organizacji międzynarodowych w ochronie praw człowieka
1.4. Organizacje pozarządowe

ROZDZIAŁ II.
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA JAKO JEDNA Z INSTYTUCJI
UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Normatywy funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
2.2. Karta Praw Podstawowych i Europejska Konwencja Praw Człowieka
2.3. Organizacja wewnętrzna Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
2.5. Kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
2.4. Zakres działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ROZDZIAŁ III.
GŁÓWNE ZASADY OKREŚLAJĄCE DZIAŁANIE INSTYTUCJI
UNII EUROPEJSKIEJ
3.1. Zasada działania w oparciu o przyznawanych kompetencjach
3.2. Zasada lojalnej współpracy
3.3. Zasada proporcjonalności
3.4. Zasada pomocniczości
3.5. Relacje między instytucjami UE wobec zasady jednolitych ram instytucjonalnych

ROZDZIAŁ IV.
DZIAŁANIA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA
4.1. Warunki składania skargi
4.1.1. Rodzaje skarg
4.1.2. Warunki dopuszczalności i warunki odrzucenia skargi
4.2. Pomoc prawna
4.3. Procedura przed Trybunałem
4.4. Orzeczenia wydane przez Trybunał Strasburski

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS SCHEMATÓW
SPIS WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIKI
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamównienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone