Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - tematów z zakresu prawa
Apelacja w procesie karnym
Chuligaństwo stadionowe w świetle polskiego prawa
Dowód z opinii biegłego w procesie karnym
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Kara grzywny w prawie karnym skarbowym
Klauzula konkurencyjna w Kodeksie Pracy
Koncesja w prawie energetycznym
Kwalifikowane typy zabójstwa
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym
Notarialne poświadczenie dziedziczenia
Obrońca w procesie karnym
Ochrona wynalazków w prawie polskim
Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego
Odpowiedzialność karna za wypadek komunikacyjny
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną
Opieka i kuratela w prawie polskim
Ograniczenia praw i wolności człowieka w stanach nadzwyczajnych
Postępowanie przed Urzędem Patentowym
Powództwo cywilne w procesie karnym
Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego
Prawa i obowiązki korporacyjne wspólnika w spółce z o.o.
Prawa osób skazanych na karę pozbawienia wolności
Prawna ochrony dzieł sztuki
Prawne aspekty aktów stanu cywilnego
Przesłanki orzeczenia rozwodu
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym
Roszczenia alimentacyjne małżonków
Rzeczoznawca majątkowy w prawie polskim
Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Stan wyższej konieczności
Status prawny pracownika mianowanego w służbie cywilnej
Struktura i rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Świadczenie niegodziwe w prawie cywilnym
Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Świadek incognito w procesie karnym
Tajemnica przedsiębiorstwa w polskim prawie
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Uprawnienia związków zawodowych w procesie rozwiązywania stosunków pracy
Walne zgromadzenie akcjonariuszy
Wolność wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Wyrok zaoczny w procesie karnym
Wznowienie postępowania przed sądem administracyjnym
Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w procesie cywilnym
Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny
Zasada domniemania niewinności w procesie karnym
Zmiana imienia i nazwiska w świetle polskiego prawa
Zniesienie współwłasności w postępowaniu przed sądem

i wiele, wiele innych...
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone